logo_next.png
flag_pl flag_en 
nazwa.png

Biuro Tłumaczeń założone w Poznaniu w połowie lutego 1990 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 05683/90. Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Świadczymy usługi w zakresie tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) oraz tłumaczeń pisemnych, w tym również tłumaczeń uwierzytelnionych przez tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenia wykonywane są przez profesjonalnych tłumaczy różnych języków i specjalności. Wszyscy mają wykształcenie wyższe, w większości filologiczne, chociaż współpracujemy także m.in. z inżynierami, naukowcami, ekonomistami, lekarzami. Ich zalety to świetna znajomość języka, kultura osobista, rzetelność i terminowość, znajomość wielu specjalistycznych zagadnień oraz umiejętność odniesienia do specyfiki prawa, ekonomii i kultury danego kraju, a także ogromne doświadczenie zawodowe. To dzięki nim możemy zapewnić wysoką jakość i solidność tłumaczeń, a także krótkie terminy realizacji zleceń.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy firmy zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych i informacji zawartych w przekazanych do tłumaczenia dokumentach i materiałach.

Firma pochwalić się może m.in. obsługą tłumaczeniową Konferencji Klimatycznej COP14 w Poznaniu w 2008 roku, Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej GREEN POWER w 2009 r. (blok 7 konferencji), Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna, a także przetłumaczeniem wspaniałego albumu „BMW” o historii i osiągnięciach firmy BMW, czy też corocznym tłumaczeniem raportów AIB ANNUAL.

Pełna nazwa firmy:Przedsiębiorstwo Usługowe Krystyna Żuchowska
Zakład Tłumaczeń i Maszynopisania
Adres:60-802 Poznań, ul. Wojskowa 11/13 C m. 13
NIP: 779-002-79-12, REGON: 008495610

Zapraszamy do siedziby firmy w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.30, a w pozostałych dniach i terminach - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.